Umowa wynajmu mieszkania - co powinna zawierać?

Umowa wynajmu mieszkania

 

 Umowa najmu jest często najkorzystniejszą formą wynajęcia mieszkania. Jest to przede wszystkim umowa, która daje możliwość wynajęcia lokum na określonych warunkach. Warto tu zaznaczyć, że prawo najmu jest określone prawnie. 

 

Umowa najmu

Z umowy najmu najczęściej korzystają studenci, młode małżeństwa. Są to osoby przede wszystkim mieszkające w większych miastach, które najczęściej wynajmują tego rodzaju lokum. Umowa najmu a tym samym wynajęcie danego mieszkania jest stosunkiem prawnym. Tego rodzaju dokument zawiera przepisy zawarte i uregulowane w kodeksie cywilnym, a także w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynajmujący zgodnie z prawem jest zobowiązany przekazać najemcy daną rzecz, w tym wypadku będzie to mieszkanie czy też pokój. 

Umowa zawarta pomiędzy osobą wynajmującą a najemcą jest określona w dokumencie najmu poprzez czas oznaczony lub też nieoznaczony. Natomiast najemca na przykład student jest zobowiązany przede wszystkim płacić określoną kwotę (czynsz) osobie wynajmującej. Odnośnie art. 660 k.c. umowa najmu czy też pomieszczenia, którego czas wynajęcia będzie dłuższy niż rok powinna zostać zawarta na piśmie. Jeżeli nie zostanie w tej formie określona to umowa jest wtedy zawarta na czas nieokreślony. Na stronie https://rynekmieszkaniowy.pl/omowienie-standardowej-umowy-najmu-mieszkania-dolaczony-wzor-i-aneks/ możemy znaleźć do pobrania wzór dokumentu umowy najmu. 

 

Umowa najmu - Co powinna zawierać?

Umowa najmu powinna przede wszystkim zawierać:

  -Przedmiot umowy najmu, w tym wypadku mieszkanie, pokój, który zostanie oddany do użytku. Powinny się tu także znaleźć informacje dotyczące adresu gdzie będzie się znajdować dane mieszkanie.   

-Oznaczenie stron zawierających umowę. Będą tu informacje osoby wynajmującej mieszkanie, a także dane najemcy (adres zamieszkania, nazwisko, imię, numer i seria dowodu osobistego).   

-Określenie opłat, czynszu. Wysokość czynszu powinna być określona w umowie najmu. W dokumencie także muszą znaleźć się informacje odnoście opłaty za rachunki dotyczące gazu, wody czy też energii elektrycznej.   

-Określenie terminu trwania umowy. Umowa tego rodzaju może zostać zawarta na czas nieokreślony lub określony.   

-Informacje dotyczące okresu wypowiedzenia umowy.   

-Kaucja zabezpieczająca. Kwota na uregulowanie należności wynikających z tytułu najmu danego mieszkania, lokalu. Kaucja nie powinna być wyższa niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu.   

-Określenie prawa najemcy do opłaty czynszu w zamian za używanie lokalu. Zgodnie z art. 6b ustawy o ochronie lokatorów istnieje obowiązek najemcy do zachowania lokalu we właściwym stanie technicznym, utrzymania porządku domowego.

Brak komentarzy

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Obsługiwane przez usługę Blogger.