Czym jest protokół zdawczo odbiorczy nieruchomości


protokół zdawczo odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy jest istotnym elementem w trakcie przekazania i oddania nieruchomości klientowi. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów tuż za aktem notarialnym i tworzy jego dopełnieniem. W takim protokole znajdują się ważne informacje techniczne związane z lokalem. Stanowi on rzetelny opis, w jakim oddana jest nieruchomość w momencie sprzedaży. Stan ogólny, wyposażenie i stan liczników powinny znajdować się w treści tego dokumentu. Również może on służyć do przepisania umów z dostawcami mediów i stanowi źródło odniesienia się w przypadku ukrytych defektów lokalu.

 

Kiedy powinien być sporządzony?

Jeżeli planujemy wynajem, sprzedaż bądź kupno mieszkania, lokalu użytkowego, domu lub działki z budynkiem nie zapominajmy o spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Zasadniczo zawsze, gdy na parceli znajduje się zabudowanie, należy szczegółowo opisać ich stan. Przeważnie ma to miejsce w dniu oddania nieruchomości następnemu właścicielowi. Można zrobić to przed wizytą u notariusza bądź po. W dniu podpisania aktu notarialnego nie ma obowiązku przekazania lokalu, natomiast warto zaznaczyć to na umowie sprzedaży.

W praktyce, sprzedający i kupiec spotykają się na nieruchomości, opisują stan lokalu i wszelkie uwagi notują w protokole zdawczo-odbiorczym. Każda ze stron musi posiadać tak samo brzmiące egzemplarze. Gdy dojdzie do skontrolowania nieruchomości, interesanci podpisują się pod protokołem. Oznacza to, że zapoznali się dokładnie ze stanem faktycznym. Zostają też przekazane dokumenty techniczne, klucze itp. Protokół jest niejako potwierdzeniem wydania lokalu kupującemu. Jeśli chodzi o wzory protokołów dostawców mediów, należy zasięgnąć informacji u nich jak wygląda taki dokument. Ważne jest również potwierdzenie ze strony spółdzielni czy aprobuje protokół sporządzony przez sprzedającego w chwili ostatecznego rozliczenia. Jeżeli spółdzielnia akceptuje tylko swój wzór formularza, trzeba się tego dowiedzieć przed spisaniem dokumentu, gdyż pozwoli to zaoszczędzić czas.

 

Jak powinien wyglądać protokół zdawczo-odbiorczy?

Jest on wydawany w dwóch egzemplarzach, dla właściciela nieruchomości i dla jego następcy. Główne elementy, z jakich powinien się składać to data i miejsce jego sporządzenia oraz wszystkie osoby, które są świadkami jego podpisywania.

Oprócz szczegółowego opisu lokalu opierającego się na akcie notarialnym protokół musi posiadać wyszczególnione miejsce na podpisy zainteresowanych. Tylko dokładny opis stanu nieruchomości, jego pomieszczeń, wyposażenia, stopnia eksploatacji, uwagi pojawiające się w trakcie sprawdzania lokalu, dają gwarancję uniknięcia wszelkich sporów. Plusem jest dołączenie do protokołu zdjęć każdego pokoju, jego umeblowania, po to by wszystko było jasne dla obu stron. Media, które znajdują się w lokum, dodatkowo powinny być spisane. Oprócz tego stan liczników z numerami seryjnymi, w oparciu o to, będzie można dokonać rozliczenia rachunków z dostawcami mediów. Odnotowanie wszystkich przekazanych kluczy i ich przeznaczeniu oraz innych małych urządzeń. Nie wolno zapomnieć o piwnicach i o każdym budynku gospodarczym, ponieważ one składają się na element nieruchomości. Każde ustalenie i warunek również powinny znaleźć się w protokole. Ponadto takie dokumenty jak projekt budowlany czy karta gwarancyjna także muszą być oddane nabywcy. Podpisy każdej ze stron to ostatni etap sprzedaży nieruchomości i nie można go przeoczyć.

Wzory protokołu zdawczo-odbiorczego możemy znaleźć tutaj: https://kzn.bip.gov.pl/protokoly-zdawczo-odbiorcze/protokoly-zdawczo-odbiorcze.html. Warto potraktować podpisanie tego dokumentu poważnie, ponieważ wszystkie niezgłoszone defekty mogą być przyczyną niemiłych konsekwencji.

*Bibliografia https://www.terazbiznes.pl/news/5615/kilka-slow-o-protokole-przekazania-mieszkania
Obsługiwane przez usługę Blogger.