Czym jest i na czym polega koło Deminga?

koło deminga

Koło Deminga powszechnie znane również jako cykl Deminga, cykl PDCA, czy cykl PDSA to schemat ciągłego doskonalenia się, znany na całym świecie. Koncepcja ta została stworzona przez Wiliama Edwardsa Deminga- amerykanina, który większość swojego życia, nie tylko zawodowego spędził w Japonii. To on przez wiele lat prowadził obserwację zachowań, a także chciał wynaleźć schemat, który pomoże ludziom stale się doskonalić. Na czym więc polega koło Deminga i z czego składa się koncepcja?


Czym jest koło Deminga?

Jak możemy przeczytać na stronie https://www.terazbiznes.pl/news/5674/na-czym-polega-cykl-deminga, koło Deminga to nic innego jak koncepcja zarządzania jakością, która mówi nam o ciągłej potrzebie doskonalenia się. Ludzie od dawna dążyli do samodoskonalenia się, ciągłej poprawy wydajności swojej pracy i zwiększenia swojej efektywności. Chcieli też jak najskuteczniej unikać pomyłek, szczególnie prowadząc własne biznesy i szukając nowych rozwiązań. Koło Deminga bazuje więc na czterech poszczególnych etapach. Wykonanie każdego z nich, umożliwia odnalezienie najskuteczniejszego rozwiązania, a także wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych działań. Dodatkowo, ukończenie ostatniego etapu, nie zamyka koła Deminga. Cykl ten jest bowiem powtarzalny. Oznacza to, że wcale nie musimy definitywnie zakańczać ostatniego etapu, a wręcz przeciwnie możemy powtórzyć całość od nowa. Wówczas osiągamy ciągłość doskonalenia siebie i swoich własnych planów.

 

Etapy koła Deminga

Jak już zostało wspomniane, koło Deminga składa się z czterech poszczególnych etapów, z których każdy jest ze sobą ściśle związany. Żadnego etapu nie można pominąć, natomiast można je powtarzać. Na koło Deminga składają się:


  1. planowanie- na tym etapie, określamy główny sposób w jaki będziemy postępować, innymi słowy planujemy kolejne działania. Mają one za zadanie doprowadzić nas do osiągnięcia celu, pod względem jakościowym. Oznacza to, że należy zdefiniować zarówno początek jak i koniec procesu. Możemy stworzyć listę działań i wybrać te, które staną się kluczowe. Definiuje się także przyczyny, a także ewentualne okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania problemów.

  2. wykonanie- to nic innego jak etap, w którym należy przeprowadzić wcześniej zaplanowane działania. Na etapie wykonania, możemy także zgromadzić niezbędną wiedzę i zebrać potrzebne nam informacje. Warto także w tym momencie zacząć testować poszczególne działania, które zdecydowaliśmy się wprowadzić jeszcze na etapie planowania..

  3. sprawdzanie- na trzecim etapie następuje weryfikacja działań, które do tej pory podjęliśmy. Wówczas należy sprawdzić przede wszystkim stopień wykonania założonych działań, ale także jakość ich wykonania, a także wpływ na cele, które zostały ustalone w planie. Kiedy uzyskamy wyniki, musimy je dokładnie przeanalizować, a następnie porównać do założonych celów. Okaże się więc czy podjęte przez nas działania były skuteczne i efektywne, a także czy przybliżyły nas w znacznym stopniu do osiągnięcia założonych celów. 

  4. usprawnianie- to ostatni z etapów całego koła Deminga. Ten etap to głównie monitorowanie i kontrolowanie przebiegu całego procesu. Sprawdzamy więc czy pomiędzy danymi faktycznymi, którymi są wyniki, a tymi, które były przez nas zaplanowane i które chcieliśmy osiągnąć. W przypadku wystąpienia różnic, czy niejasności, należy wprowadzić działania korygujące, powtarzając poprzednie etapy koła Deminga. Powstałe różnice należy poddać dogłębnej analizie. Sprawdzamy, na jakim etapie procesu one wystąpiły, a także co możemy zrobić by proces usprawnić. Oznacza to, że od nowa zaczynamy powtarzać poszczególne etapy koła Deminga.

Brak komentarzy

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Obsługiwane przez usługę Blogger.