Wzór aneksu do umowy o pracę

Wzór aneksu do umowy o pracęAneks sporządzany na podstawie: http://www.terazbiznes.pl/news/5518/aneks-do-umowy-o-prace-omowienie-i-wzorWarszawa, 27.04.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
RED-HOME
Mikołaj Zaręba
Wierzchowiska Duże 65
23-678 Wierzchowiska Duże
(pieczęć pracodawcy)


ANEKS nr 0097/IV/2020 
do umowy o pracę zawartej w dniu 01.01.2007 pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym RED-HOME Mikołaj Zaręba a Aleksandrą Domańską-Czelej zamieszkałą pod adresem ul. Bursztynowa 56/88C 34-397 Warszawa

1. Wskazane powyżej strony zgodnie postanawiają, iż od dnia 27.04.2020 następujące warunki umowy o pracę pracownika Aleksandry Domańskiej-Czelej ulegają zmianie:
a) wynagrodzenie brutto - 3458,00 zł
b) czas pracy - 40 godzin tygodniowo
c) godziny pracy - 7.30 - 15.30
d) premia kwartalna - 15% wynagrodzenia brutto
2. Strony umowy zgodnie postanawiają, że pozostałe warunki umowy o pracę, które nie zostały wskazane powyżej pozostają bez zmian.
27.04.2020, podpis pracodawcy
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
RED-HOME Mikołaj Zaręba
Wierzchowiska Duże 65
23-678 Wierzchowiska Duże

27.04.2020, podpis pracownika 
Aleksandra Domańska-Czelej

Obsługiwane przez usługę Blogger.