Dyrektor finansowy (CFO) - opis stanowiska i zakres obowiązków

dyrektor finansowy

W obecnie funkcjonujących firmach średniego i większego formatu stanowisko dyrektora finansowego jest jednym z ważniejszych stanowisk. W większości przedsiębiorstw dyrektor finansowy jest członkiem zarządu a to z kolei wzmacnia jego rolę w kształtowaniu firmy przy jednoczesnej współpracy z innymi członkami zarządu. odpowiedzialność dyrektora finansowego skupia się na odpowiedzialności głównie za wyniki finansowe.

W klasycznym modelu struktury firmy dyrektor finansowy zajmuje się nadzorowaniem i kontrolą działów finansowych, księgowości i administracji firmy. W jego kompetencjach znajdować się może również nadzorowanie działu informatycznego. Makro firmy zatrudniają dyrektorów finansowych, którzy zajmują się również nadzorowaniem głównego księgowego. Taki naczelny dyrektor finansowy kształtuje całą politykę finansową oraz cele rozwoju. Niekiedy funkcja dyrektora finansowego łączona jest z funkcją głównego księgowego. Rozwiązanie to jednak nie jest zbyt popularne. trzeba tu rozróżnić zakres zadań jaki realizuje główny księgowy który jest odpowiedzialny za rejestrowanie operacji finansowych, naczelny dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za koordynacje, planowanie oraz raportowanie stopnia realizacji planów finansowych.

W jego kompetencji znajduje się również podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych i finansowych. Odpowiedzialność skupia się również na pozyskiwaniu środków finansowych również tych z zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto współpracuje z bankami instytucjami finansowymi. Kontroluje również wywiązanie się firmy z zobowiązań finansowych. jest on nie jako strażnikiem płynności finansowej. Dyrektor finansowy zajmuje się również określeniem ryzyka utraty płynności finansowej. Musi odpowiednio wcześnie rozpoznać i skwantyfikować ryzyko utraty płynności finansowej. Z punktu widzenia finansowego zadaniem dyrektora finansowego jest również kontrolowanie bieżących wpływów i wydatków oraz lokowanie nadwyżek finansowych dzięki osiągniętym zyskom.

W kompetencji dyrektora finansowego znajduje się również dysponowanie środkami w ramach rachunków bankowych. W tym zakresie powinien on współpracować z dyrektorami departamentów w firmie. Poza wymienionymi wyżej zadaniami i kompetencjami w ich zakresie mieści się również zagwarantowanie firmie dopływu kapitału zewnętrznego oraz dobór odpowiednich źródeł pod względem minimalizacji kosztów pozyskania tychże źródeł. Wobec tego powinien on realizować analizy ofert doręczycieli źródeł kapitału jak również dbać o dobre relacje z bankami instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami rynku kapitałowego.

By móc realizować wszystkie zadania na stanowisku dyrektora finansowego powinien on posiadać odpowiednią wiedze i umiejętności niemalże we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Pożądane w tym przypadku są umiejętności analityczne, koordynacyjne, komunikatywność, zdolności kierownicze. Poza tym powinien również znać techniki komputerowe i systemy stosowane w księgowości i administracji. Dyrektor finansowy powinien umieć sprawnie się komunikować z pracownikami jak również nimi odpowiednio zarządzać. Dyrektor finansowy bez znajomości narzędzi komunikacji interpersonalnej nie będzie potrafił przekonać do swoich racji, innych pomysłów. W przypadku dyrektora finansowego jak i każdego innego dyrektora ważna jest osobowość i kreatywny sposób myślenia.


Obsługiwane przez usługę Blogger.