Jakie cechy musi mieć CEOZ pewnością każdy CEO, aby sprostać stawianym mu wyzwaniom, musi łączyć w sobie wiele różnych cech. Musi być prawdziwym przywódcą, liderem, posiadać bystry umysł, sprawdzać się jako coach, psycholog, myśleć nieszablonowo i umieć właściwie wyważyć ryzyko podejmowanych decyzji.

Umiejętność podejmowania decyzji

CEO powinien umieć dobrze oceniać sytuację. Dlatego ważne jest, aby wyciągał odpowiednie wnioski z danych. Musi także dostrzegać w krótkiej i długiej perspektywie czasu konsekwencje swoich działań. Nie tylko w kontekście szans, ale także ryzyka. Ostatecznie jednak CEO nie może w nieskończoność zastanawiać się, jaka decyzja będzie najlepsza. Gdy podejmie decyzję, musi być konsekwentny. Odtąd jego zadaniem jest całkowicie uwierzyć w postawiony cel i za pomocą wszystkich dostępnych środków dążyć do jego osiągnięcia. Dzięki temu osiągnie maksymalną produktywność, a także pomoże utrzymać wysokie morale w zespole.

Zarządzanie zespołem i przywództwo

Prężnie działający zespół musi mieć na swoim czele CEO, który zna się na ludziach. CEO powinien wiedzieć jak zmotywować członków zespołu do większej wydajności i kreatywności. Musi także umieć kierować działaniami współpracowników, a także rozliczać ich z efektów. W trakcie tych czynności najlepiej, aby stawał się coachem. Krytyka zawsze musi być konstruktywna, a członek zespołu sam powinien dostrzec, jak może poprawić jakość swojej pracy. CEO jest także liderem. Musi własnym przykładem, zaangażowaniem i podejmowanym działaniami inspirować i uczyć zespół sprawnego i wydajnego funkcjonowania. W przypadku pojawienia się konfliktów powinien je szybko rozładowywać. Prawdziwy CEO umie słuchać ludzi i nigdy nie pozwoli, aby wśród członków zespołu utrzymywały się antagonizmy. Ważne także, aby wzbudzał zaufanie, szacunek i był optymistyczny.

Odporność na stres i poświecenie

Działanie pod wpływem stresu i w chaosie jest naturalnym środowiskiem CEO. Dlatego nie każda osoba poradzi sobie na takim stanowisku. Objawy stresu nie powinny być okazywane ani członkom zespołu, ani kontrahentom i partnerom. CEO musi umieć tworzyć wymagany w danym momencie wizerunek, który będzie przekonujący i wiarygodny. W końcu nie reprezentuje on tylko siebie, ale także całą firmę. Dlatego wywierane na innych pozytywne wrażenie wpływa korzystnie na prosperity firmy. W związku ze stresem, odpowiedzialnością i nieprzewidywalnym charakterem pracy, CEO musi być gotów, aby niejednokrotnie poświęcić także swój prywatny czas na pracę.

Obsługiwane przez usługę Blogger.