CEO w firmie, kim jest i jakie funkcje pełni


Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę zauważymy anglojęzyczne nazwy, jest to spowodowane tym, iż międzynarodowe firmy, chcą ujednolicić nazwy stanowisk. Najważniejsze i najbardziej znane to stanowiska, które zażądają firmą i wszystkimi jej działami. Nazwa ich rozpoczyna się na literę C, która oznacza „chief”, a kończą literą O, oznaczającą „officer".

Najważniejszą funkcję w każdej firmie pełni CEO, czyli Chief Executive Officer, to najwyższe stanowisko w każdej firmie, odpowiednikiem tego anglojęzycznego zwrotu w Polskich firmach, jest najczęściej stanowisko prezesa lub dyrektora generalnego. Nie ważne jest to, w jakiej branży działa, to najważniejsza osoba, której zadaniem jest nadzorowanie funkcjonowania firmy lub nawet wszystkich jej oddziałów z jakiegoś regionu. Jego zadania wymagają sporej odpowiedzialności i są czasem bardzo stresujące. Taka osoba musi znać realia w branży, w której działa jej firma. Musi posiadać duży autorytet wśród ludzi, z którymi współpracuje i osób podwładnych jej. Podwładnymi CEO są bezpośrednio jej dyrektorzy oraz kierownicy, oraz pośrednio, reszta osób pracujących w danej firmie.

CEO nie posiada przełożonego, jednak odpowiada przed akcjonariuszami i zarządem:


CFO – (Chief Financial Officer) – dział finansów

CIO –(Chief Information Officer) –dział IT

CSO – (Chief Security Officer) – osoba zajmująca się bezpieczeństwem w firmie

CMO (Chief Marketing Officer) – osoba zajmująca się marketingiem


Coraz częściej w Polskich firmach, używa się właśnie skrótów. Jest to spowodowane, iż w wielu przypadkach, firmy współpracują z przedsiębiorcami pochodzącymi z zagranicy. Zdarzają się przypadki, iż za granicą używa się stanowiska CEO, nawet przy jednoosobowej działalności, u na jednak wykorzystuje się go tylko przy większych firmach, mających swoje zarządy.

Jakie obowiązki ma CEO?

musi on tworzyć co jakiś okres, plany rozwojowe firmy oraz je na bieżąco nadzorować
opracowuje wszelakiego rodzaju plany inwestycyjne
musi określać zasady panujące w firmie, oraz cele do jakich chce, aby to przedsiębiorstwo dążyło
zajmuje się kontrolowaniem personelu i wydawaniem poleceń, wybiera ludzi do zarządu
analizuje raporty, które pokazują jak przedsiębiorstwo funkcjonuje, umieszczone są w nich zyski i straty
nie raz podejmuje bardzo ciężkie i ważne dla dalszych losów firmy decyzje
uważnie przygląda się i kontroluję pracę we wszystkich działach firmy
podejmuje współpracę z innymi firmami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi
monitoruje aktualny stan finansowy firmyKto może zostać CEO?

Dyrektor generalny czy prezes powinien mieć wykształcenie wyższe, najlepiej, jeśli byłoby ono z danej branży, w jakiej firma działa. Plusem jest, jeśli taka osoba będzie miała ukończone dodatkowe studia na przykład MBA. Bezwarunkowo, musi posiadać za sobą sporo lat doświadczenia z wielu dziedzin. Powinna mieć wiedzę z branży, wiedzieć jak zarządzać ludźmi, oraz mieć pojęcie o finansach i marketingu. Znajomość języka angielskiego to podstawa, jak również obsługa komputera. Dobrze, jeśli, osoba ubiegająca się na to stanowisko, zna również więcej języków płynnie w mowie i piśmie. Człowiek pracujący jako CEO musi także na bieżąco poszerzać swoją wiedzę, poprzez kursy i szkolenia. Jest również główną i najważniejszą osobą, która reprezentuje firmę na wielu wydarzeniach. Kandydat powinien mieć zdolności przywódcze, być kreatywny i umieć podejmować ważne decyzje nawet w sytuacjach stresowych. Musi także być uporządkowany i dobrze organizować swoją pracę oraz rozporządzać czasem.

Jak wygląda ścieżka rozwoju zawodowego?

Osoba, która dąży do tego, aby zostać prezesem czy dyrektorem generalnym, może zaczynać od jednych z najniższych stanowisk w przedsiębiorstwie. Może być najpierw asystentem w jednym z działów, później znaleźć się na stanowisku specjalistycznym (np. analityk finansowy), następnie może zostać kierownikiem projektu. Kolejnym etapem, jest dostanie stanowiska kierowniczego, najpierw niższego a później wyższego szczebla. Następne stanowiska, jakie może dostać to dyrektor działu, dyrektor departamentu, dyrektor oddziału, dyrektor regionalny, dyrektor zarządzający, i w końcu najwyższe stanowisko CEO. Oczywiście osoba, pnąca się przez szczeble kariery nie musi przejść przez wszystkie stanowiska, a jedynie nie które, aby nabrać doświadczenia i móc starać się o najwyższe stanowisko.

Ile zarabia CEO?

Zarobki dyrektora generalnego czy prezesa, są bardzo wysokie. Zaczynają się one od 18 tysięcy miesięcznie, w większych firmach, działających na skalę międzynarodową, mogą one wynieść nawet i 70-90 tysięcy złotych. Dane te są obliczone na podstawie TMP Worldwide.
Obsługiwane przez usługę Blogger.